Sanchis Guarner i Joan XXIII

Agustí Colomer
Centre Pare Tosca

publicat al diari "Levante-EMV" dissabte 17 de juny de 2006

Darrere de la Llotja, al carrer de la Sénia, es troba la Casa Professa dels Jesuïtes. Allí, al cor de la ciutat vella de València, s’aplegaren a començament de la dècada dels setanta un grup de persones amb l’ànim de constituir l’associació La Paraula Cristiana, entitat dedicada a “contribuir al foment de la vida cristiana en la llengua pròpia dels valencians”, segons indiquen els seus estatuts. En la directiva de l’associació es trobaven persones ben significatives, que havien mantingut una fidelitat valencianista inequívoca: el president de l’entitat, l’advocat Robert Moròder, fou durant la República cap de redacció del setmanari Acció, portaveu del partit Acció Nacionalista Valenciana, catòlic i valencianista; i el vicepresident, Martí Domínguez, havia ocupat molts anys la direcció del diari Las Provincias fins que hagué d’abandonar-la pel seu discurs reivindicatiu arran de la riuada de 1957. En aquelles primeres reunions hi assistia el professor Sanchis Guarner, que coincidia amb altres membres integrants de la Comissió Interdiocesana per als Textos en Llengua Vernacla, com ara, el pare Pere Riutort –president de la comissió-, Ferrer Pastor o mossén Sorribes. La Paraula Cristiana va aconseguir també recuperar l’antiquíssim Cant de la Sibil·la, que s’interpretava en la Missa del Gall en l’església dels Jesuïtes. Podem imaginar-nos la satisfacció que tindria Sanchis Guarner, en comprovar que la invitació a recuperar el folklore popular que havia fet en el Cançoneret valencià de Nadal començava a donar els seus fruïts.

Quan Sanchis va publicar l’obra La ciutat de València li preguntaren quin personatge destacaria dels que apareixien al seu llibre. L’autor va respondre que Joan Lluís Vives, del qual admirava la seua actitud cristiana i la seua valencianitat, a pesar de la crueltat amb que fou tractada la seua família i d’haver-se hagut d’anar als setze anys de la ciutat. Antoni Ferrando va establir un paral·lelisme biogràfic, amb les adaptacions oportunes, entre don Manuel i el cèlebre exiliat valencià. I era oportuna la comparança perquè l’esperit de concòrdia que propugnava l’humanista renaixentista el trobem present en l’obra i l’actuació cívica del filòleg valencià. Com que enguany celebrem l’Any Sanchis Guarner voldria recordar unes paraules que el professor va pronunciar en el marc dels Jocs Florals de 1971. El discurs duia per títol Per una caracterització valenciana. Una exhortació cívica i era una peça que mostrava el bon quefer, el tarannà pacificador i la sensibilitat religiosa del nostre escriptor. A la vora de l’arribada a València del Papa Benet XVI, he cregut convenient rescatar-ne un fragment, a la manera d’una salutació valenciana i cordial per al Bisbe de Roma. Diu Sanchis:

“Per a parlar de l’amor aprofitaré unes paraules d’altri, no d’un poeta, però sí augustes, d’una de les personalitats que més han amat i que més han estat amades en aquest nostre segle XX, el papa Joan XXIII d’immortal memòria, que digué: «Estimarem la nostra pàtria i estimarem la dels altres. Estimarem els catòlics, estimarem els cismàtics, els protestants, els anglicans, els indiferents, els musulmans, els pagans, els ateus. Estimarem els qui es burlen de nosaltres, els qui ens menyspreen, els qui s’oposen a nosaltres i ens persegueixen. Els qui mereixen ser estimats i els qui no ho mereixen. Estimarem el nostre temps, la nostra civilització, la nostra tècnica, el nostre art, el nostre esport, el nostre món!» Sí, amics, hem d’estimar-ho tot, i estimar-ho amb un amor que siga dedicació altruista i voluntat de servei, amb fraternitat, amb solidaritat”. Com diem els cristians: Amén!

tornar a documents