Publicacions

Ací tens a la teua disposició un recull de bibliografia en valencià que et pot servir en la teua vida diària com a cristià compromés amb la teua llengua.

Pau als hòmens Catecisme
Catecisme d’iniciació. Procés continuat de catequesi i iniciació
Dia a dia et beneiré
Cada matí cinc minuts de reflexió. Il·lustracions de l'evangeli dominical
La Vela Blanca
La lloança de cada dia
.
El llibre del Poble de Déu. Missal dominical i festiu (textos litúrgics oficials)
Cantoral Popular del Llibre del Poble de Déu.
Nou Testament
Certificació eclesiàstica de matrimoni
El meu quadern de Catequesi 2 i 3

Cançoner del Fòrum "Cristianisme i Món d'Avui".
Cantoral Litúrgic.
Escenificació de l’adoració dels Reis d'Orient feta a la ciutat d'Elx.
Novena a Santa Maria de la Valldigna
.
Escenes del Vita Christi de Sor Isabel de Villena.
Hora Intermèdia
Rosari en valencià.
Ruta de Sant Vicent, Diaca
Bíblia Interconfessional Valenciana
22 de gener. Sant Vicent, Diaca i Màrtir. Missa segons el ritu hispànic
Darrer diumenge d’octubre. Missa per la pau, la pàtria i la justícia
Oracional Valencià


Títol: Pau als hòmens Catecisme

Autor: Josep Martínez Rondan

Editor: Parròquia dels Sants Joans de Faura. 1981

Característiques: Llibre de 60 pagines, de tamany 24'5x17 cm., amb una portada a color i il·lustracions interiors en blanc i negre.

Contingut: Catecisme de doctrina amb el format clàssic de pregunta i resposta, les oracions del cristià, pregaries diverses, les Benaurances, els Manaments, càntics, síntesi històrica, artística i devocional de l'Església de Faura, vocabulari... tot il·lustrat amb xilografies antigues molt belles. Al final té unes dotze reproduccions fotogràfiques de imatges de devoció popular i de temples i arquitectura dels llocs de la Vall de Segó, a la comarca del Camp de Morvedre, amb uns peus de foto didàctics.

Utilitats: Catecisme de Primera Comunió, encara que contextualitzat al poble i comarca de Faura, però igualment utilitzable en qualsevol poble del nostre país.

On es pot demanar: al mateix autor, Rector de la parròquia dels Sants Joans, Pl. Major, 4. 46511 Faura. Tel. 260 02 39.

[Tornar al llistat]


Títol: Catecisme d’iniciació. Procés continuat de catequesi i iniciació:
I. Déu el nostre Pare
II. Jesús el nostre amic
III. Vivim la fe en l'Església

Autor i Editor: Delegació Diocesana de Catequesi del bisbat de Sogorb-Castelló.

Característiques: tres volums en format de llibre de 23'8x16'8 cm. d'unes setanta pagines cadascú. Les portades són a color i a l'interior hi ha texts molt curts i il·lustracions en blanc i negre.

Contingut: capítols ordenats per temes, que són, tractats de manera diversa, amb requadres per a dibuixar, amb dibuixos ja fets per a acolorir, etc. Al final de cada volum hi ha els texts que se'n fan servir (texts bíblics, oracions, continguts doctrinals)

Utilitats:
- acolorir els dibuixos o l'interior de les lletres.
- dibuixar el que el tema demana.
- completar un text per tal que la frase tinga sentit.
- fer xicotetes redaccions.

On es pot demanar: a la Delegació Diocesana de Catequesi de Castelló

Nota: hi ha també les guies d'aquest catecisme, que encara no han arribat a les nostres mans. Properament publicarem la fitxa corresponent.

[Tornar al llistat]


Títol: Dia a dia et beneiré

Autor í Editor: Escola Pia de València

Característiques: Llibret de 20 pagines en format de 21 x14 cm. amb algunes il·lustracions. Llengua bilingüe. Multicopiat. Contingut recull de pregàries per a diferents moments de la vida escolar. Hi ha una altre volum de 40 pàgines més ric de contingut amb pregàries aprofitables per a xiquets majors.

[Tornar al llistat]


Títol: Cada matí cinc minuts de reflexió. Il·lustracions de l'evangeli dominical

Autor í Editor: Ediciones San Pio X

Característiques: són fulls (format Din A4) solts en carpetes. Textos en català.

Contingut: el full té en una cara el text de l'evangeli en l’altra la història de l’evangeli en dibuixos de còmic.

Utilitats:
- acolorir els dibuixos.
- completar el text de la il·lustració per tal que la pagina tinga un sentit complet.
- escriure en el revers del full un comentari personal a l'evangeli corresponent.
- exposar els treballs dels xiquets en la cartellera.

On es pot demanar: Ediciones San Pio X.Marqués de Mondéjar, 32 28028 Madrid. Tel i Fax (91) 7262817

[Tornar al llistat]


Títol: La Vela Blanca

Autors: Claire Cazin i Dominique Ribalet ,

Editor: Editorial Saó i Moviment Escolta de València

Característiques: Llibre de 285 pagines, de format 23'5x16'5 cm. amb abundats il·lustracions en forma de dibuixos i amb fotografies en blanc i negre.

Contingut: Animació de la fe per xiquets de 8 a 14 anys.
1 a part: L'esperit del cos.
En el coneixement espiritual del xiquet el cos ocupa un lloc privilegiat; a través el seu cos rep i expressa L'acció de l'Esperit en ell. La relació del xiquet amb el món i les coses és simple i clara; accedeix fàcilment al llenguatge dels símbols que li ajuda a expressar les seues experiències.

2a part: Els jocs de l'esperit i de la vida.
L'Esperit intervé en el cor de la vida dels xiquets, teixit de jocs i d'accions apassionants. ¿Quan i com manifestar aquesta presència?

3a part: L'Esperit d'un poble.
El xiquet pertany a l'Església. Descobreix el seu lloc en un poble. Tocat per l'Esperit esta cridat a assumir un paper al servei dels altres, a descobrir la dimensió comunitària de la fe.

4a part: El llibre del Germà Llop (Sant Francesc d'Assís).
Una tria de textos, fitxes tècniques, referències bibliogràfiques per a traure idees, estar al corrent de les investigacions i enriquir les celebracions del grup.

Utilitats: com llibre de catequesi de xiquets de 8 a 14 anys, destinat a l'animador del grup. Recolzament per activitats de temps lliure amb una vessant d'animació de la fe al llarg de tot l'any. .

On es pot demanar: a Editorial Saó. C/ Àngel de l’Alcàsser, 14, 3r, 12a 46018 València

Tel. (96) 370 58 41. Fax (96) 370 57 55

[Tornar al llistat]


Títol: La lloança de cada dia.

Autor i Editor: Comunitat de Cortitxelles- Torís

Característiques: Volum de 700 pagines aproximadament (no estan totes numerades) en format de breviari, de 18'5x13 cm..

Contingut: És el llibre de pregaria quotidiana de la que fou la comunitat religiosa de Cortitxelles, establerta durant un cert període de temps a principis dels anys 80, amb un projecte de vida contemplativa, en aquesta població de la Ribera Alta.
És una edició per a ús privat, que està basada en l'estructura tradicional de la Litúrgia de les Hores del Catolicisme, amb algunes variacions i amb la introducció de formules d'oració de tradició ortodoxa i luterana, per tal d'aconseguir una pregaria senzilla, popular i ecumènica.
- Consta d'oració del Matí, oració del Migdia i oració del Vespre.
- Ofereix la particularitat que el temps de l'Església (l'ordinari) està organitzat en un cicle de 7 setmanes.
- Hi ha un himnari amb 101 càntics.

Utilitats: Com a llibre d'oració de cada dia, privat, familiar o comunitari. Ofereix una estructura més breu i flexible que l'habitual de la Litúrgia de les Hores, amb moments per al silenci i per al cant.

On es pot demanar: a La Mata de Jonc. C/ Valencians, 4, 46001 València).Telèfon: (96) 392 13 98.

[Tornar al llistat]


Títol: El llibre del Poble de Déu. Missal dominical i festiu (textos litúrgics oficials)

Autor: Edició preparada per Mn. Pere Riutort Mestre.

Editor: Editorial Gorg.

Característiques: Volum de 15'5x11’5x4 cm. En tapes dures, amb abundants i belles il·lustracions interiors del dibuixant Castro i cinc reproduccions a color.

Contingut: Es el resultat del treball de la Comissió Interdiocesana per a la versió dels textos litúrgics, aprovat per tots els bisbes valencians en 1974. Hi ha una presentació i unes anotacions introductòries firmades pels bisbes, així com un recull de textos magisterials al voltant del valor de les llengües vernacles i del seu ús en l'Església. El llibre del Poble de Déu és un compendi de diversos llibres litúrgics. Conté un cantoral popular amb 597 himnes, càntics i aclamacions, l'Ordinari de la Missa amb les lectures dominicals dels tres cicles (A, B i C), les celebracions de Diumenges, Festivitats i Setmana Santa, els Sagraments, les Misses Rituals dels Sagraments i de Professió religiosa, la Litúrgia dels Ditunts, Apendix del Missal Romà, Litúrgia en llatí, Pregaries Eucarístiques per a Misses de xiquets i de "reconciliciació", Pregaries en família, en grup o individualment.

Utilitats: Imprescindible per a rectors de parròquia i capellans, per la comoditat que suposa disposar en un sol volum, fàcilment manejable i transportable, de tot un compendi de llibres diferents. Fonamental en tota llar cristiana i valenciana. Apte per a ser usat tant per a adults com per a xiquets, com a llibre de pregaria personal, per al seguiment de la Missa, per. a preparar les lectures de del diumenge, etc.

On es pot demanar: a La Mata de Jonc. C/Valencians, 4; 46001 València). Telèfon: (96) 3921398.

[Tornar al llistat]


Títol: Cantoral Popular del Llibre del Poble de Déu.

Autor: Diversos, amb el treball de compilació i selecció de Mn. Pere Riutort Mestre

Editor: Pere Riutort Mestre.

Característiques: Edició en multicòpies offset en dos volums de 35x25 cm., en tapa dura, on les diferents peces musicals apareixen amb la lletra i la partitura.

Contingut: El llibre arreplega 597 composicions musicals amb les seues lletra i música. És un recull molt ample de peces d 'altres llibres segons el següent índex:
Himnes i càntics
Difunts
Respostes i Aclamacions
Eucaristia
Salms
Advent
Nadal
Quaresma
Tríduum Pasqual.
Pasqua
Esperit Sant
Mare de Déu.

A això cal afegir les Melodies de la Missa, la Missa del Papa Joan i la Missa del jovent. Amb això es complementa la part musical d'anotacions que mancava en el capítol del Cantoral popular del Llibre del Poble de Déu, i encara s'afegeixen composicions que no figuraven en l'altre llibre. És interessant remarcar que la col·locació dels cants esta feta de manera que no fos necessari girar full en el mateix cant.

Utilitats: Fonamental per als cors parroquials i responsables de cant de qualsevol comunitat o grup. El seu format facilita el seguiment o la direcció en la interpretació de les peces.

On es pot demanar: a La Mata de Jonc. C/ Valencians, 4, 46001 València. Telèfon: (96) 3921398.

[Tornar al llistat]


Títol: Nou Testament

Editor: Editorial Claret i Editorial Quatre Rius:

Característiques: Volum de 15x10 cm. en dues edicions: en tapa dura i en rústica.

Contingut:És una versió directa del text original grec a càrrec de Jaume Sidera Plana amb la col·laboració de Pere; Riutort Mestre i d'lgnasi Ricart Fàbregas. Es el resultat de l'adaptació valenciana de la versió feta ja anteriorment a Catalunya…Hi ha, a banda del contingut bíblic, una introducció general i una altra per a cadascú dels textos, un

vocabulari bíblic, un índex temàtic, una guia per a la lectura i l'oració amb l'Escriptura, a més d'uns esquemes que expliquen el procés de formació dels textos i el medi en que visqueren Jesús i els Apòstols, i uns mapes.

Utilitats: El seu tamany el fa molt apte per ser portat amb facilitat i llegit en qualsevol moment. El seu preu el fa molt accessible i indicat per als infants i els joves.

On es pot demanar : a La Mata de Jonc. C/Valencians, 4, 46001 València. Telèfon: (96) 3921398

[Tornar al llistat]


Títol: Certificació eclesiàstica de matrimoni.

Editor: Coordinadora de Col·lectius Cristians Valencians.

Característiques: imprès normalitzat en forma de joc de quatre fulls autocopiatius de diferents colors, de tamany DIN A4.

Contingut: Es un imprès redactat en valencià, per a la certificació eclesiàstica de matrimoni tal i com es fa servir correntment a les parròquies. Se serveix en jocs individuals de quatre fulls, per a ser enviats al Registre Civil, un dels quals serà retornat a la parròquia, per a ser arxivat, i un altre que serà lliurat als contraients. La feina d'omplir-los ve facilitada pel fet que estan fets en paper autocopiatiu.

Utilitats: és una evident aportació a la normalització lingüística dels nostres arxius parroquials. així com del Registre Civil

[Tornar al llistat]


Títol: El meu quadern de Catequesi 2: Anem amb Jesús, i El meu quadern de catequesi 3:Convidats a la teua taula.

Autor i Editor: Grup de Catequesi de la Parròquia de Sant Antoni Abat, de Canals.

Característiques: són dos llibrets de 21 x15 cm., d'enquadernació molt senzilla (fotocopies), d'unes vuitanta pagines cadascú, amb una lletra de tipografia manuscrita, i il·lustracions abundants molt senzilles en blanc i negre.

Contingut: Consta de diversos capítols ordenats en temes, en una combinació de texts i dibuixos, amb línies en blanc per a omplir, dibuixos a mitges per completar, etc.

Utilitats: aquests quaderns són un complement del catecisme " Jesús és el Senyor", i serveixen per a que els xiquets vagen assimilant, de manera atractiva i lúdica, amb els catequistes, els continguts del catecisme.

On es pot demanar: A la Llibreria Parroquial de la Parròquia de Sant Antoni de Canals. Nicolau Factor, 9.46650 Canals.

[Tornar al llistat]


Títol: Cançoner del Fòrum "Cristianisme i Món d'Avui".

Autor i Editor: Coordinadora del Fòrum.

Característiques: llibret de 15x21 cm. en fulls fotocopiats i tapa de cartolina, format apaïsat.

Contingut: Hi ha la lletra de cinquanta cançons de contingut religiós divers, amb anotacions per a ser acompanyades amb guitarra. La majoria de les composicions són del grup Kairoi, i poden ser i escoltades en una cassette, que s'ha venut durant anys en l'aplec anual del Fòrum, però que actualment esta esgotada.

Utilitats: Aquest cançoner facilita la interpretació i seguiment, així com l’aprenentatge d'aquestes cançons, molt belles i senzilles de cantar.

[Tornar al llistat]


Títol: Cantoral Litúrgic.

Autor i Editor: Delegació diocesana de Litúrgia de Castelló de la Plana

Característiques: tom de 21 x15 cm., de 275 pagines, amb cobertes a color.

Contingut: a més de la presentació que fa el delegat de litúrgia de la diòcesi, els Cants de l'Ordinari, Respostes i Aclamacions, Salms, cants per als temps litúrgics, per a les celebracions de la Mare de Déu, etc., (únicament els texts sense anotacions musicals), amb un índex final, on estan ressenyats per ordre alfabètic els títols de totes les peces, per tal de facilitar la seua localització. La tipografia usada és clara i gran, cosa que afavoreix el seguiment dels cants.

Utilitats: Per a les parròquies, per a ús dels fidels, i dels cors parroquials, per a comunitats, per a poder facilitar el seguiment dels càntics.

On es pot demanar: a la Delegació Diocesana de Pastoral del Bisbat de Castelló de la Plana. Governador, 8. 12003 Castelló de la Plana.

[Tornar al llistat]


Títol: Escenificació de l’adoració dels Reis d'Orient feta a la ciutat d'Elx.

Autor: Antonio Amoros Sánchez

Editor: El Tempir d 'Elx, Associació cívica per la normalització del valencià.. Elx, 1995.

Característiques: Llibret de 12 pagines, de 21 x15 cm., amb il·lustració a color a la coberta

Contingut: Hi ha un xicotet pròleg de l'autor on explica el significat de la festa de l'Epifania i el fet de la representació que al segle XV es feia a la ciutat d'Elx com a misteri present a la processó de Corpus, de la que no en queda cap text, però que ha servit d'excusa per a la present obreta, que consta de dos actes, molt curts.

Utilitats: Aquesta escenificació se representa per primera vegada la vespra del dia dels Reis de 1995 a la ciutat del Vinalopó. Pot servir per a ser escenificada en la cavalcada de Reis en qualsevol poble, com a peça de teatre escolar, en celebracions nadalenques familiars, en grups de catequesi, etc. La seua curta extensió la fa idònia per a ser representada per xiquets

On es pot demanar: a El Tempir d'Elx, Apartat deCorreus 884 -03280 Elx.

[Tornar al llistat]


Títol: Novena a Santa Maria de la Valldigna.

Editor:. Editorial Saó, març de 1988.

Característiques: Llibret de 18x12 cm. , de 39 pagines. amb coberta a color que reprodueix la imatge de la Mare de Déu de la Valldigna.

Contingut: Hi ha, com a introducció, el text de la benedicció d'aquesta imatge, i a més, el Sant Rosari, i la novena, d'ús privat. També hi ha els gojos a Santa Maria de la Valldigna, composats per Josep Martínez Rondan, i altres himnes marians, incloent-hi el Magníficat i el Regina caeli.

Utilitats: Aquesta edició té llicencia eclesiàstica i esta feta per a les parròquies de la Valldigna. Ofereix les devocions cristianes bàsiques i pot servir de model per a altres publicacions semblants de caràcter local o comarcal.

On es pot demanar: a Editorial Saó, Àngel de l'Alcàsser, 14-12a, 46018 València. Tel: 96-370 5841.

[Tornar al llistat]


Títol: Escenes del Vita Christi de Sor Isabel de Villena.

Autor i Editor: Associació Josep Espasa, València, abril de 1998.

Característiques: llibret de 21 x15 cm., de 24 pagines.

Contingut: Hi ha diferents passatges de la vida de Crist escenificats a partir del text de Sor Isabel (segle XV): Fugida a Egipte, Conversió de Maria Magdalena, La dona Cananea, Comiat a Betània. El text apareix amb les intervencions dels diferents personatges i amb indicacions escèniques. El llenguatge emprat és molt acostat a l’estàndard actual.

Utilitats: com a guió escènic per a muntatges en escoles, júniors, etc. ,

[Tornar al llistat]


Títol: Hora Intermèdia.

Autor i Editor: Coordinadora de Col·lectius Cristians Valencians.

Característiques: És un fullet en paper cartolina de 17,5x12,5 cm. i quatre pagines amb una imatge a color en la portada o primera pagina.

Contingut: És una edició d'una oració de la Litúrgia de les Hores. L 'ordenació dels salms i l’estructura general correspon a les hores "intermèdies” o menors (tercia, sexta i nona).

Utilitats: Pel seu format, per la seua extensió i pel contingut esta pensat per a ser usat en qualsevol hora del dia que no siga al principi (que correspondria a laudes) o al final de la jornada (que correspondria a vespres), i per tant resulta molt indicat per a fer un moment de pregaria al començament de reunions o aplecs de grups comunitaris (l'himne introductori és una invocació a l'Esperit Sant).

[Tornar al llistat]


El rosari en valencià

Titol: El Rosari en valencià

Editor: Centre Pare Tosca. València, 2003

Característiques: Fullet de 17x10 cm, en format triptic, amb imatge a color a la portada.

Contingut: Text del Rosari, segons la nova versió de Joan Pau II, amb els Misteris de Goig, de Llum, de Dolor i de Glòria.

Utilitats: el rés del Rosari, en privat o col.lectivament.

On es pot trobar: Demaneu-ho a Centre Pare Tosca. Amics de l'Oratori, Plaça de Sant Felip Neri, 11 baix, 46021 València.

Tornar al llistat


Ruta de Sant Vicent, Diaca

Titol: Ruta de Sant Vicent, Diaca

Editor: Centre Pare Tosca.Amics de l’Oratori. València, 2003

Característiques: Llibre de 21x15 cm, de 52 pàgines, amb imatges a color a la portada i a l’interior.

Contingut: Textos que es fan servir a la Peregrinació Ecumènica als llocs vicentins de la ciutat de València, que se celebra amb motiu de la festivitat del sant màrtir Vicent.

Utilitats: el seguiment de la peregrinació, però també serveix com a guia de visita ben informada del diferents llocs

On es pot trobar: Demaneu-ho a Centre Pare Tosca. Amics de l'Oratori, Plaça de Sant Felip Neri, 11 baix, 46021 València.

Tornar al llistat


Biblia interconfessional valenciana

Titol: Bíblia Interconfessional Valenciana

Editor: Editorial Saó. Castelló, 1996.

Característiques: Volum de tapa dura de 20x13x6cm, de 52 pàgines, amb mapes a color.

Contingut: Els textos Bíblics,a amb la presentació dels llavors Bisbe de Castelló, monsenyor Cases, i la carta del Cardenal Edward Idris Cassidy, president del Consell Pontifici per a la Unitat dels Cristians.

Utilitats: Els textos bíblics en un llenguatge accesible per a tots.

On es pot trobar: Demaneu-ho a Editorial Saó, Àngel de l’Alcàsser, 14-12 46018 València. Tel. 963 705 841 Fax 963 705 755 E-mail: sao@arrakis.es

Tornar al llistat


Biblia interconfessional valenciana

Titol: 22 de gener. Sant Vicent, Diaca i Màrtir. Missa segons el ritu hispànic

Editor: Centre Pare Tosca. Amics de l’Oratori. València, 2008

Característiques: Llibre de 21x15 cm, de 56 pàgines, amb imatges a color a la portada i a l’interior.

Contingut: Textos que es fan servir a la missa de Sant Vicent Màrtir en el dia de la seua solemnitat a la ciutat de València, segons l’antic ritu hispànic. Hi ha una introducció que parla del ritu i la missa hispànics i de la seua moderna introducció a la litúrgia.


Utilitats: el seguiment participatiu de la missa, gràcies a la partitura de les parts cantades.

On es pot trobar: Demaneu-ho a Centre Pare Tosca. Amics de l'Oratori, Plaça de Sant Felip Neri, 11 baix, 46021 València

Tornar al llistat


Biblia interconfessional valenciana

Titol: Darrer diumenge d’octubre. Missa per la pau, la pàtria i la justícia

Editor: Centre Pare Tosca. Amics de l’Oratori. València, 2009

Característiques: Llibre de 21x15 cm, de 52 pàgines, amb imatges a color a la portada i a l’interior.

Contingut: Textos de la missa que se celebra a’església del monestir de Santa Maria del Puig (l’Horta Nord) el darrer diumenge del mes d’octubre. Les diverses parts cantades, provinents de la tradició musical litúrgica llatina i oriental, porten la seua partitura. Hi ha una introducció que tracta del significat del Puig en la història valenciana, de la importància de la Mare de Déu del Puig en l’església actual i del significat de la Missa que es presenta.


Utilitats: La celebració i el seguiment participatiu de la missa (ja que estan tots els textos, incloses les lectures) i que pot ser celebrada arreu.


On es pot trobar: Demaneu-ho a Centre Pare Tosca. Amics de l'Oratori, Plaça de Sant Felip Neri, 11 baix, 46021 València

Tornar al llistat


Oracional Valencià

Titol: Oracional Valencià

Editor: Associació Ecumènica de Cristians pel Valencià, Acadèmia Valenciana de la Llengua. València, 2015.

Característiques: LLlibre de 20,8x13,7 cm, de 360 pàgines.

Contingut: Ample recull de pregàries bíbliques, de la tradició eclesial, rituals dels sagraments, pregàries per a santificar el dia i el temps (al compàs del temps litúrgic), pregàries als sants (amb atenció especial al santoral valencià), pregàries per l’Església i pel món, pregàries per acompanyar els moribunds i els difunts, i un apèndix de textos en llatí. N’hi una una Presentació de Pere M. Orts.


Utilitats: Llibre que facilita la pregària individual, en qualsevol moment del dia, en l’àmbit familiar o el col·lectiu.


On es pot trobar: En qualsevol llibreria. Actualment esgotada la primera edició. A l’espera d’una segona.

Tornar al llistat