Sant Felip Neri 26 de maig

Nascut a Florència el 1515, és conegut com l'«apòstol de Roma», ciutat a la qual va anar a estudiar als dèneu anys, renunciant a una vida acomodada, i on va viure durant seixanta anys fins a la seua mort el 26 de maig de 1595. Participà en nombroses iniciatives d'apostolat i es dedicà en cos i ànima a les obres de caritat, primer com a laic i, mes tard, com a sacerdot.

Eren temps de crisi profunda en l'Església. Els Papes, esdevinguts polítics, guerrers, i mecenes dels artistes del Renaixement, adopten costums mundans i perden autoritat moral. La societat romana, molt paganitzada, és per a Felip la terra de missió on du a terme el seu apostolat.

Conegut també com el "sant de l'alegria", exercia una forta atracció sobre tots els qui se li acostaven demanant consell.

Començà amb els mes pobres i va arribar a tothom. A poc a poc la seua activitat va ser coneguda i admirada. Un grup de laics i després de preveres es va unir a la seua tasca i constituí el nucli del que mes tard esdevindria l'Oratori.

De personalitat amable i modesta, sant Felip no pensà mai en fundar una institució o aconseguir una posició a l'Església. L'Oratori va náixer de les reunions que inicialment celebrava a la seua habitació, en un ambient familiar, on es llegia l'Evangeli, les Vides dels sants i altres escrits. Tot seguit, es comentava la lectura ("conversa espiritual") i es concloïa amb oracions i càntics. El fet que els seglars pogueren també, amb espontaneïtat, prendre-hi la paraula, era tota una novetat.

Sant Felip va saber seguir Crist tot inserint-se activament en la cultura del Renaixement romà. Obert als progressos de la societat del seu temps, no va rebutjar els anhels d'alegria i de llibertat, sinó que es va esforçar per canalitzar-los i donar a conéixer el seu verdader origen: el missatge evangèlic. Volia que els artistes i els savis posaren el seu geni al servici de Déu. Així va nàixer l'oratori musical, o l'interés per la història de l'Església.

Adquirí al llarg de la seua vida una íntima i profunda experiència de Déu, gracies a l'oració. Es retirava sovint a pregar a les catacumbes de Sant Sebastià, buscant no tant la soledat, sinó la comunió amb els primers testimonis de la fe.
Humilitat, oració, caritat i alegria són els quatre pilars bàsics que defineixen l'esperit i l'obra de sant Felip Neri.


S'anomena "oratori" el lloc destinat a l'oració. Per tant, l' Oratori fundat per sant Felip va prendre el seu nom del lloc d'oració.

L'Oratori és la unió fraterna dels que, seguint els passos de sant Felip Neri, es proposen realitzar el que ell va ensenyar i va fer i així arribar a ser "un sol cos i una sola ànima".

Des dels seus orígens, l'Oratori s'ha reunit per a comentar familiarment la Paraula de Déu i per a pregar mentalment i vocalment en comú, fomentant entre els fidels, com en una escola, l' esperit de contemplació i l' amor a les coses de Déu.

De les Constitucions de la Confederació de l'Oratori de Sant Felip Neri, aprovades per la Santa Seu en 1989

 

Centre Pare Tosca. Amics de l'Oratori

El Centre Pare Tosca. Amics de l'Oratori és una associació cívica i cultural, que fou constituïda a la ciutat de València el 21 de desembre de l'any 2001, dia en què es complia el 350 aniversari del naixement del pare Vicent Tosca.

L'objectiu del centre és donar a conéixer la tradició de l'humanisme cristià i en particular l'herència espiritual i cultural de sant Felip Neri i de la seua obra, l'Oratori, considerant de manera especial el seu desenvolupament a les terres valencianes.

En concret, esta associació, a més de fomentar la recerca i difusió de la vida i les obres del pare Tosca i d'altres membres de la Congregació de l'Oratori de València, té entre els seus fins els següents:
Per a l'acompliment deis objectius esmentats, el Centre Pare Tosca es proposa el desplegament de diverses activitats com ara l'organització de reunions, conferències, cursos o jornades d'estudi i l'edició de fulls, butlletins o llibres.

Per tal d'aconseguir millor els estos objectius, es volen establir lligams amb altres entitats oratorianes o associacions que compartisquen els mateixos ideals i fins.

El Centre Pare Tosca reprén, com a part de la seua tasca, l'activitat del Centre Newman de València, entitat que des de l'any 1984 fins al 2001 s'afanya a difondre la figura i el pensament de Newman, especialment dins l'àmbit universitari.

Els membres del Centre Pare Tosca creuen desitjable la restauració de la Congregació de l'Oratori de València, la qual esdevindria un important centre espiritual al nostre país í un instrument eficaç per a la millora de les relacions entre el món de la fe i el món de la cultura.

Centre Pare Tosca Amics de l'Oratori

Plaça de Sant Felip Neri, 11 baix 46021 Valencia